Finnish Svenska
Kas Kummaa
...är tom
Avancerad sökning

Köpinformation
Frakt & Returer
Villkor
Kontakta oss
Köpinformation

Registrering

         

Man behöver inte registrera sig för att kunna göra en beställning, men genom att registrera sig får man många goda egenskaper i användning, vilka gör användningen av nätaffären enklare. När den första beställningen görs måste konsumenten:

a) registrera sig som konsument i Kas Kummaas kundregister genom att meddela sitt namn och andra obligatoriska uppgifter.

b) Ge sitt samtycke att Kas Kummaa registrerar personuppgifterna i Kas Kummaas personregister. Kas Kummaas kunduppgifter är konfidentiella.
Kas Kummaa förbinder sig att inte överlämna kunduppgifter åt utomstående. Kunden kan således vara säker på att registreringen inte för med sig någon skräp- och/eller reklampost.

eller:

c) lämna sina kontaktuppgifter, så vi vet vart de beställda produkterna skall levereras.

 


Intimitet och datasekretess
 • Kas Kummaas kunduppgifter är konfidentiella.
 • Konsumenten bör iakta uppmärksamhet och omsorgsfullhet när näthandel används.
 • Kas Kummaa ber eller registrerar inte konsumentens
  a) bankuppgifter
  b) kreditkortsuppgifter
Registerbeskrivning av Personuppgiftslag (523/1999) 10§
REGISTERFÖRARE

Kas Kummaa (VAT: 2307702-7)
www.kaskummaa.fi
Ali-Vekkoskentie 644
07130 Anttila
e-post: info@kaskummaa.fi

PERSON SOM SKÖTER REGISTERÄRENDEN
Heini Moilanen 050-5210338
e-post: info@kaskummaa.fi

NAMN FÖR REGISTRET
Kas Kummaas kundregister

GRUNDEN FÖR ATT UNDERHÅLLA REGISTRET
Personen har registrerat sig i Kas Kummaas register eller gjort uppköp via Kas Kummaas näthandel.


SYFTET FÖR REGISTERN

Registrets syfte är att underhålla Kas Kummaas kundregister och att behandla och arkivera kundernas beställningar. Registret används också för att följa efter försvunna paket. Uppgifterna kan också användas för att förbättra Kas Kummaas verksamhet och för statistiska ändamål. Personuppgifterna behandlas inom tillåtna och förutsatta gränser i personuppgiftslagen. Registrets uppgifter kan användas i Kas Kummaas egna register som riktar sig mot reklamexponering utan att överlämna personuppgifter för utomstående.


INNEHÅLLET AV REGISTRET
Personregistern innehåller följande uppgifter:

 • Personens för- och efternamn
 • E-post adress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter om behandlade beställningar
 • Personens födelsetid

ÖVERLÄMNING AV UPPGIFTERNA

Kas Kummaas uppgifter överlämnas ej till utomstående.
Personuppgifterna förstörs ifall den registrerade klienten anhåller om detta.

REGISTRETS SKYDD

Registrets uppgifter överlämnas ej till utomstående.
Registrets bruksrätt förutsätter Kas Kummaas interna nätets användarrätt.
Registret befinner sig i Kas Kummaas server som är skyddat med lösenord.

Evolution Solutions verkkokaupparatkaisut