Finnish Svenska
Kas Kummaa
...är tom
Avancerad sökning

Köpinformation
Frakt & Returer
Villkor
Kontakta oss
Villkor

1. Registrering

1.1 Man behöver inte registrera sig för att kunna göra en beställning, men genom att registrera sig får man många goda egenskaper i användning, vilka gör användningen av nätaffären enklare. När den första beställningen görs måste konsumenten:

a) registrera sig som konsument i Kas Kummaas kundregister genom att meddela sitt namn och andra obligatoriska uppgifter.

b) Ge sitt samtycke att Kas Kummaa registrerar personuppgifterna i Kas Kummaas personregister. Kas Kummaas kunduppgifter är konfidentiella.

Kas Kummaa förbinder sig att inte överlämna kunduppgifter åt utomstående. Kunden kan således vara säker på att registreringen inte för med sig någon skräp- och/eller reklampost.

eller:

c) lämna sina kontaktuppgifter, så vi vet vart de beställda produkterna skall levereras.

1.2. Konsumenten bör iakta uppmärksamhet och omsorgsfullhet när näthandel används.

2. Kontraktsenlig order

2.1.  Kontakt mellan parterna sker via e-post, brevledes eller per telefon. Efter att konsumenten gjort en beställning skickas en orderbekräftelse i konsumentens e-post. Konsumenten förbinder sig att kontrollera att orderbekräftelsen kommit fram.
2.2. Bindande köpekontrakt kommer i kraft när Kas Kummaa har skickat orderbekräftelsen per e-post.
2.3. Konsumenten har rätt att via e-post, brevledes eller per telefon avbeställa hela beställningen eller en del av beställningen.
När konsumenten levererats en delleverans eller när konsumenten fått en anmälan om att beställningen kan avhämtas från posten är den levererad.
2.4. Kas Kummaa har inte rätt att ändra på avtalsvillkoren efter att konsumenten gjort sin beställning.

3. Priserna
3.1. I näthandeln syns ikraftvarande priser. Priserna meddelas  i Euro (EUR). I priserna ingår inte leveranskostander eller mervärdeskatt. Just nu Kas Kummaa är inte mervärdeskattskyldig.

4. Leverans
4.1. Leveranstiden för godset är 2-5 dagar. Leveranstiden bekräftas med orderbekräftelse.
4.2. Ifall konsumenten vill att leveransen skall ske en viss dag, skall detta nämnas skilt t.ex när beställningen görs. Kas Kummaa levererar beställningen enligt konsumentens önskemål ifall önskemålet är måttligt.
4.3. Ifall konsumenten köper gods som Kas Kummaa har meddelat olika leveranstider, levereras beställningen enligt den längsta leveranstiden.
4.4. Alla beställningar som gjorts via Kas Kummaa levereras med Post (Itella Posti Oy), om inte konsumenten och Kas Kummaa annat överenskommer.

Konsumenten betalar leveranskostnaderna. Leveranskostnaderna bestäms enligt beställningens vikt och storlek, som högst är de dock 10€ (gäller ej specialleveranser). Handlar du för mera än 120 € är det postavgiftsfritt (endast normalbeställningar). Beställningen kan också avhämtas från vår stationeringsort (Söderveckoskivägen 644, Borgå) eller från olika marknader, om så enskilt är överenskommet.

För att spara på naturen används återanvändbart material så mycket som möjligt vid förpackning och leverans.

5. Betalningsvillkor

5.1. Betalning sker enligt följande betalningssätt:

a)Förskottsbetalning med bankernas betalningsknapp: Beställningen levereras inom den givna tiden ovan (i punkten leverans) efter inbetalningen.

b)Förskottsbetalning (girering): Då betalningsanvisningen registrerats på vårt konto: Beställningen levereras inom den givna tiden ovan (i punkten leverans) efter inbetalningen. Betalningsanvisningens storlek anges i orderbekräftelsen nätaffären skickat.
Vid förskottsbetalning är beställningen i kraft två veckor (14 dagar), ifall betalningen inte registrerats på vårt konto inom denna tid, ses beställningen som avbeställd.

c)Faktura: Vi kan fakturera staden/kommunen och företagskunder. Om fakturering bör bestämmas skilt med Kas Kummaa genom att kontakta vår kundbetjäning.

BETALNINGSSÄTT

Banker

I nätaffären kan man betala med följande bankers betalningssätt: Betalningsknapp: Andelsbanken, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Lokalandelsbanker, Sparbankerna, Handelsbanken, Ålandsbanken och S-banken. Girering: Nordea. Betalningen sker genom den av Checkout- tjänsten för betalning gjorda webbplatsen. Som betalningssätt går även girering som förskottsbetalning. Betalningstjänster i samband med nätbanker sköts av Checkout ( Lapitor OY) 2014554-9 i samverkan med finländska banker och kreditinrättningar.

6. Returer
6.1. Konsumenten har rätt att returnera oanvända godset inom fjorton (14 ) dagar  från  mottagningsdagen, borträknat mottagningsdagen. Godset och förpackningen skall vara väsentligt i samma skick som när godset mottagits. 
6.2. Returanmälan skall göras per e-post info@kaskummaa.fi för närmare instruktioner för returneringen. När Kas Kummaa mottagit returnerade godset återbetalas försäljningspriset omedelbart.

7. Gods som skadats under transporten
7.1. Fastän godset packas omsorgsfullt kan paketet ha skadats under transporten. Därför är det bra att  kolla paketets skick under posttjänstemannens närvarande. Ifall paketet eller godset har skadats under transporten gör skadeanmälan på postkontoret. Kontakta också Kas Kummaas näthandel om en ny leverans på godset.

8. Reklamation
8.1. Ifall konsumenten levererats fel, godset är skadat eller annat liknande bör konsumenten meddela inom rimlig tid detta till Kas Kummaa via e-post info@kaskummaa.fi. Felaktiga leveransen returneras avgiftsfritt enligt Kas Kummaas instruktioner (se punkt 6). Returneringen sker efter att reklamationen har gjorts. När Kas Kummaa fått returnerade godset återbetalar Kas Kummaa försäljningspriset omedelbart till kunden.

9. Force majeure
9.1. Kas Kummaa är befriad från ansvar ifall leveransen förhindras, försvåras eller försenas på grund av extern orsak som Kas Kummaa ej kan påverka, sådant som krig, naturkatastrof, export- eller importförbud, beslut av myndigheten, störningar i allmänna transporten eller annat liknande som försvårar eller förhindrar Kas Kummaas verksamhet.

10. Avgörande av tvister
10.1. Finlands lag tillämpas då tvister och meningsskillnader uppkommer vid distanshandelsavtalet.

Evolution Solutions verkkokaupparatkaisut